kariminia.kateban.com, Articles by Morteza Karimi-Nia
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  آرشیف ملی افغانستان مهم‌ترین مرکز نگهداری اسناد کهن و نسخه‌های خطی افغانستان در کابل است. این مرکز در دهه‌های اخیر به سبب جنگ و ناامنی مکرراً مورد دستبرد قرار گرفته و آثار زیادی از آن به سرقت رفته است. یکی از تازه‌ترین این موارد نسخه‌ای از قرآن به خط کوفی منسوب به خط امام حسن مجتبی علیه السلام است. این نسخه به شمارۀ 4 از سال 1335 شمسی در موزه کابل و بعدا در آرشیف ملی افغانستان نگهداری می‌شده است. اطلاعات بیشتری از آن در کتاب فهرست قرآنهای شریف خطی آرشیف ملی افغانستان، نوشتۀ عبدالقدیر مشتری نجرابی، کابل، 1366(ص 4-5) آمده است. تصاویر کاملی که من از این نسخه دارم نشان می دهد که این اثر تا همین چند سال اخیر در آرشیف دست نخورده و به صورت کامل نگهداری می شده است. آغاز نسخه آیۀ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا (ابراهیم، 27) است، و انتهای آن به لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (کهف، 74) ختم می‌شود.

  متأسفانه در زمانی نامعلوم در فاصلۀ سال‌های 2020 تا 2022 میلادی، اوراقی از این نسخه (و شاید تمامی آن) از آرشیو ملی افغانستان به سرقت رفته است. پاره‌ای از این قرآن در 25 برگه حاوی آیات 1-97 سورۀ اسراء و آیات 17-19 و آیۀ 74 سورۀ کهف (حاوی رقم منسوب به امام حسن علیه السلام) در حراج هنر شرقی، هلند (24 می 2022)، کالای شمارۀ 4 ارائه، و به قیمت 332 هزار یورو فروخته شده است. اوراق فروخته شده در حراج هلند، با آیات سورۀ اسراء آغاز می‌شوند. تصاویر ارائه شده در سایت نشان می‌دهد فردی در این صفحه ( ص 81 نسخۀ آرشیف ملی افغانستان)، دو سطر پایانی سورۀ نحل را پاک کرده و به جای آن قابی زرین و مستطیل شکل افزوده که در آن عبارت «الجزء الخمس عشر» نوشته شده است. با این حال آثار پاک شدگی تذهیب قبلی در حاشیۀ برگه همچنان هویداست.

  من در اینجا برخی از تصاویر اوراق ارائه شده و فروخته شده در حراج هلند را در کنار تصاویر قدیمی‌تر از خود نسخه در آرشیف ملی افغانستان قرار داده ام . در بالا تصویر قدیمی، و در پایین تصویر فروخته شده در حراج هلند آمده است. امیدوارم با همت اصحاب رسانه در ایران، افغانستان و دیگر کشورها راهی برای بازگشت این میراث اسلامی به محل اصلی خود یافت شود.

  آدرس اوراق عرضه شده و فروخته شده در حراج هنر شرقی، هلند این است:
  https://www.orientalartauctions.com/object/art3004243-an-eastern-kufic-section-on-vellum-north-africa-or-near-east-9th-century
  دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱:۰۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت