kariminia.kateban.com, Articles by Morteza Karimi-Nia
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  در نسخه‌های حجازی غرابت‌های رسم و املای قرآن از همه جا بیشتر یافت می‌شود که اغلب آنها در نسخه‌های قرآنی سدۀ دوم به بعد از میان رفته است. یکی از آن‌ها گذاردن الف زائد در کلمۀ شئ (به صورت شای) و در کلمۀ لَئِن (به صورت لائن) است که نمونه‌هایی از آن در برخی نسخه‌های متأخر نیز کمابیش باقی مانده است. اما در این میان، یکی از شگفت‌ترین این موارد، نگارش کلمۀ جنّة و جمع آن، "جنّٰت/جنّات" همراه با الف (به صورت جانة و جانت) است که در مجموعۀ قرآنی مارسل (محفوظ در کتابخانۀ ملی روسیه، سن پترزبوگ) می‌بینیم. دو مثال زیر را از دو جای مختلف نسخه در تصویر زیر کنار هم آورده‌ام.


   زیرنویس:
  شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۴۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت