kariminia.kateban.com, Articles by Morteza Karimi-Nia
Abdur Raheem Kidwai, Bibliography of the Translations of the Meanings of the Glorious Quran into English: 1641–2002: A Critical Study. Al-Madinah al-Munawwarah: King Fahd Quran Printing Complex, 2007. xxix+474pp. ISBN: 9960–9669–1–7.


عبدالرحیم قدوائی، کتاب‌شناسی ترجمه‌های معانی قرآن مجید به انگلیسی: 1641ـ2002: بررسی انتقادی، مدینه: مجمع ملک فهد لطباعة القرآن، 2007. xxix+474ص. شابک: 9960966917.

 زیرنویس:


این کتاب مروری است بر تمام ترجمه‌های کامل قرآن به زبان انگلیسی در فاصلۀ سالهای 1641 تا 2002 میلادی که بازه‌ای قریب به 350 سال را دربر می‌گیرد. کتاب حاضر می‌کوشد با مرور تفصیلی تمام این ترجمه‌ها، فهرستی از نقاط قوت و ضعف آنها را نیز به دست دهد. قدوائی در مقدمۀ خود بر کتاب جدیدش، سیری مفصل در تاریخ ترجمه‌های انگلیسی از قرآن کریم انجام می‌دهد.

عبدالرحیم قدوائی استاد مطالعات زبان انگلیسی در دانشگاه اسلامی علیگره هندوستان است که سالها علاوه بر تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف، با موضوع ترجمه‌های انگلیسی قرآن آشنایی داشته و معرفی‌های اجمالی و تفصیلی فراوانی بر بسیاری از این آثار نوشته است. برخی از مقالات وی در این باره به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. وی همچنین تعداد فراوانی نقد و معرفی کوتاه بر اغلب ترجمه‌ها و تفاسیر انگلیسی از قرآن نگاشته است که عمدتاً در مجلۀ مرور کتاب جهان اسلام (Muslim World Book Review) انتشار یافته‌اند.

در این کتاب، مجموعاً 47 ترجمۀ کامل انگلیسی، معرفی و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. مولف درباب هر ترجمه به چند موضوع اشاره می‌کند. نخست) ابتدا وی زندگی‌نامۀ کاملی از مترجم همراه با شرحی درباب آثار و تعلقات علمی آن مترجم می‌آورد. در برخی موارد این اطلاعات کتاب‌شناختی و زندگی‌نامه‌ای ضعیف و کم‌اطلاع است. دوم) شرحی درباب چاپ و انتشار هر ترجمه، دفعات چاپ، مکان چاپ‌ها، تیراژ اثر و مانند آن. این آمار تااندازه‌ای میزان اهمیت و تأثیر گذاری هر یک از ترجمه‌های انگلیسی را نشان می‌دهد. مثلا با مراجعه به آمار قدوائی (ص 160) درمی‌یابیم ترجمۀ شیرعلی (چاپ اول، 1947) تنها در سال 1982، سیزده بار و در تیراژی حدود 160000 در کشورهای پاکستان، غنا و هنگ‌کنگ انتشار و توزیع یافته است. اطلاعات ریزتری دربارۀ عناوین مختلف هریک از ترجمه‌ها ذکر می‌شود. حتی مشخصات و شمارۀ ثبت کتاب در معروف‌ترین کتاب‌خانه‌های جهان نیز ارائه می‌شود. فی‌المثل ذیل یوسف علی مشخصات 8 عنوان مختلف از ترجمۀ وی آمده است؛ یعنی این ترجمه با یا بدون متن قرآن، با یا بدون توضیحات تفسیری و مانند آن با 8 عنوان مختلف تاکنون منتشر شده است. سوم) اکنون نوبت محتوا و وجوه مختلف ترجمه است. در این قسمت قدوائی به شرح مفصلی از ویژگی‌های هر یک از ترجمه‌های انگلیسی قرآن می‌پردازد؛ به ویژه می کوشد از لابلای ترجمه‌های غیرمسلمانان یا خاورشناسان، اهداف و اغراض ایشان از مواجهه به اسلام و قرآن را استخراج کند. در همین بخش وی به ارزش‌گذاری ترجمه‌های مسلمانان نیز می‌پردازد. فی‌المثل نشان می‌دهد عبدالماجد دریابادی (1892ـ1977) برخلاف یوسف علی (1872ـ1953) و محمد اسد (1900ـ1992) رویداد معجزه را به‌معنای استعاری ترجمه و تفسیر نمی‌کند (ص 157). قدوائی با قادیانی‌ها (مترجمان وابسته به فرقۀ احمدیه) بسیار آشناست؛ لذا توصیفات دقیق و فراوانی درباب فعالیت‌های تبلیغی ایشان و انتشار ترجمه‌هایشان در سراسر جهان می‌آورد. بیان گرایش‌های علم‌گرایانۀ برخی مترجمان مسلمان در همین بخش آمده است. چهارم) پیشفرض‌های مترجمان. در این قسمت مؤلف به بیان انواع پیش‌فرض‌های مترجمان، مختلف خواه مسلمان یا غیرمسلمان در انجام ترجمۀ قرآن به زبان انگلیسی می‌پردازد. اهل حدیث، بریلویان، نومسلمانان، علم‌گرایان، خاورشناسان از جمله گروه‌هایی‌اند که مؤلف با نشان دادن حذف‌ها، تصحیف‌ها، تغییر در معانی واژه‌ها می‌کوشد نشان دهد هر یک از این مترجمان چگونه مقصود مورد نظر خود را بر قرآن تحمیل کرده‌اند. پنجم) در بخش پنجم، قدوائی فهرستی از نقد و معرفی‌های انتشار یافته راجع به هر یک از ترجمه‌های قران را فهرست می‌کند.

چند ضمیمۀ مفید درباب کتاب‌شناسی‌های مختلف ترجمه‌های انگلیسی قرآن در صفحات 455 تا 461 آمده است که بر غنای کتاب می‌افزاید. گفتنی است ترتیب کتاب بر اساس نظم الفبایی نام مترجمان چیده شده است. بی آنکه هیچ اشاره‌ای در آغاز هر مدخل به حیات و وفات وی شود. این امر اندکی غریب است؛ چه خواننده انتظار دارد با تاریخچه‌ای مرتب از ترجمۀ قرآن بر اساس تقویم تاریخی آشنا شود.
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۵۲