حلقه کاتبان kateban.com kateban.com اهمیت و ارزش مصحف مشهد رضوی (فرانسوا دِروش، کالج علمی فرانسه) https://kariminia.kateban.com/post/5413 fa ]]> kateban.com ترجمۀ سورۀ نبأ به فارسی (با گویش هروی) از خواجه عبدالله انصاری https://kariminia.kateban.com/post/5409 fa ]]> kateban.com یادداشتی از یک قاضی حنفی بر برگ آخر قرآنی در حرم امام رضا علیه السلام https://kariminia.kateban.com/post/5407 fa ]]> kateban.com دربارۀ مصحف مشهد رضوی (مایکل کوک، دانشگاه پرینستون) https://kariminia.kateban.com/post/5405 fa ]]> kateban.com ارائه مصحف مشهد رضوی برای علما و فضلای حوزۀ علمیه قم در حضور آیة الله شبیری زنجانی https://kariminia.kateban.com/post/5396 fa ]]> kateban.com اهدای نسخه‌ای از «مصحف مشهد رضوی» به آیة الله العظمی سیستانی، و تقدیر ایشان از پژوهش و انتشار آن https://kariminia.kateban.com/post/5395 fa ]]> kateban.com ویدئویی کوتاه دربارۀ مصحف صنعاء1 https://kariminia.kateban.com/post/5382 fa ]]> kateban.com مقدمۀ من بر ترجمۀ کتاب «مصحف صنعاء1 و مسئلۀ خاستگاه قرآن» https://kariminia.kateban.com/post/5381 fa ]]> kateban.com برگی از قرآن مسروقۀ موزۀ ملی پارس اکنون در موزۀ شهرداری تهران (قابل توجه وزارت میراث فرهنگی) https://kariminia.kateban.com/post/5379 fa ]]> kateban.com یادداشتی دعاگونه به فارسی کهن از سال 485 هجری در خراسان https://kariminia.kateban.com/post/5377 fa ]]> kateban.com The Qurʾānic Codices and Fragments Ascribed to Imām ʿAlī and Other Shīʿa Imāms https://kariminia.kateban.com/post/5372 fa ]]> kateban.com وقف‌نامۀ قرآن یحیی بن هبةالله حسینی بر حرم رضوی (535 ق) https://kariminia.kateban.com/post/5367 fa ]]> kateban.com یحیی بن هبة الله حسینی در بیهق، و کتابت قرآنی برای وقف بر حرم امام رضا علیه السلام در قرن ششم https://kariminia.kateban.com/post/5346 fa ]]> kateban.com قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان (مقدمۀ مولف) https://kariminia.kateban.com/post/5335 fa ]]> kateban.com قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان (معرفی کوتاه کتاب) https://kariminia.kateban.com/post/5334 fa ]]> kateban.com مقدمۀ من در معرفی و تحلیل مصحف مشهد رضوی (نسخۀ عربی) https://kariminia.kateban.com/post/5201 fa ]]> kateban.com سرقت و فروش نسخه‌های نفیس آرشیف ملی افغانستان https://kariminia.kateban.com/post/4980 fa ]]> kateban.com وقف قرآن 150 پارۀ محمد بن محمد بن ابی الحسن کبریتی به دست یرنقش قاری فخری بر خانقاه مجاور مسجد مَنیعی در نیشابور در سال 530 هجری https://kariminia.kateban.com/post/4921 fa ]]> kateban.com یک دو بیتی و چند یادداشت فارسی از سال 419 هجری: قرآن وقفی محمد بن محمد ابوالقاسم حداد ابغازی بر مسجد جامع ابغاز https://kariminia.kateban.com/post/4920 fa ]]> kateban.com «مصحف نجف»: قرآن کوفی شمارۀ 1 منسوب به امام علی علیه السلام در حرم علوی در نجف https://kariminia.kateban.com/post/4878 fa ]]> kateban.com مقدمه‌ای بر ترجمۀ فارسی کتابِ «قرآن و سنت و تفسیری‌اش» (اَندرو ریپین) https://kariminia.kateban.com/post/4852 fa ]]> kateban.com مصاحف قرآنی منسوب به خط ائمه علیهم السلام: واقعیت یا جعل؟ https://kariminia.kateban.com/post/4827 fa ]]> kateban.com پيش‌گفتار «اندرو ريپين» بر کتاب‌شناسی مطالعات قرآنی در زبان‌های اروپايی https://kariminia.kateban.com/post/4824 fa ]]> kateban.com رساله‌ای از ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی درباب معنای «من کنت مولاه» https://kariminia.kateban.com/post/4822 fa ]]> kateban.com یک رباعی تازه‌یاب فارسی از خواجه عبدالله انصاری https://kariminia.kateban.com/post/4821 fa ]]> kateban.com سندی از یک عالم شیعی قمی، مورّخ 427 هجری در حرم رضوی: دربارۀ قرآن ابوالحسن احمد بن علی سادوکه عراقی https://kariminia.kateban.com/post/4819 fa ]]> kateban.com نسخه‌هایی تازه‌یاب از تفسیر قرآن خواجه عبداللّه انصاری در ترکیه و نجف. بخش نخست: دستور و واژگان فارسی در گویش هِرَوی https://kariminia.kateban.com/post/4807 fa ]]> kateban.com کشف تاریخ دقیق وفات بیضاوی، مفسر ایرانی قرآن از بیضاء فارس https://kariminia.kateban.com/post/4806 fa ]]> kateban.com قاضی صاعدی و مسجد صیارفه، متعلق به حنفیان نیشابور در قرن پنجم هجری https://kariminia.kateban.com/post/4803 fa ]]> kateban.com مشخصات نسخه‌های تازه‌یاب از تفسیر قرآن خواجه عبداللّه انصاری https://kariminia.kateban.com/post/4802 fa ]]> kateban.com وجود دو تقریر مشابه از تفسیر قرآن خواجه عبداللّه انصاری https://kariminia.kateban.com/post/4801 fa ]]> kateban.com خواجه عبدالله انصاری، نمونه‌ای «خاص» از میراث ایرانی و اسلامی ما: دربارۀ تفسیر قرآن شیخ الاسلام هرات https://kariminia.kateban.com/post/4800 fa ]]> kateban.com وقف قرآنی سی‌پاره بر قاریان نوقان مشهد در سال 401 هجری، به دست یکی از مشایخ گمنام شیخ صدوق: دربارۀ ابوالحسن محمد بن علی بن الشاه المروزی https://kariminia.kateban.com/post/4777 fa ]]> kateban.com قرآن را چه بخوانیم؟ قرآن را چه تفسیر کنیم؟ https://kariminia.kateban.com/post/4762 fa ]]> kateban.com درخواست کمک برای جلوگیری از فروش یکی از اوراق کهن قرآنی ایرانی، وقف شده بر آستان قدس رضوی https://kariminia.kateban.com/post/4755 fa ]]> kateban.com تقویمی ایرانی/ یزدگردی در انجامۀ قرآنی کهن در آستان قدس رضوی: درباب قرآنِ ابوالوفاء حسن بن صلح مورَّخ 415 هجری https://kariminia.kateban.com/post/4753 fa ]]> kateban.com ابوجعفر محمّد بن موسی الموسوی، عالم و ادیب شیعه در قرن چهارم، و قرآن وقفی‌اش بر حرم رضوی در سال 402 هجری https://kariminia.kateban.com/post/4752 fa ]]> kateban.com وقف‌نامه‌ای از ساره، دختر آلپ ارسلان (420ــ465 ق): وقف قرآنی از قرن پنجم در مسجد جامع فرهادجرد https://kariminia.kateban.com/post/4712 fa ]]> kateban.com نشانی از یک سرقت در موزۀ ملی ایران: ضرورت بازگرداندن دو برگ مسروقه از نسخۀ 4289 به موزۀ ملی ایران https://kariminia.kateban.com/post/4688 fa ]]> kateban.com نسخه‌ای از مجمع البیان طبرسی کتابت شده در زمان حیات مؤلف در کتابخانۀ ملی فرانسه (Arabe 6543) https://kariminia.kateban.com/post/4683 fa ]]> kateban.com قرآن کوفی 4289 در موزۀ ملی ایران، و دیگر پارۀ مسروقۀ آن در موزۀ پارس (شیراز): طغیان علیه "کتابت پیوسته" در قرآن نویسی کوفی https://kariminia.kateban.com/post/4679 fa ]]> kateban.com قرآنی با ترجمۀ پارسی کهن، فراهم آمدۀ امیری ترک در 605 هجری: اُلُغ قُتْلُغ جانداربک قُلچُق سلطانی https://kariminia.kateban.com/post/4676 fa ]]> kateban.com برف و قحطی سال 401 هجری، و نامۀ ابوالبرکات حسینی به خواجه ابوالفضل بیهقی https://kariminia.kateban.com/post/4674 fa ]]> kateban.com ابوالبرکات الحسینی الجوری و کتابت قرآنی در 421 هجری در نیشابور https://kariminia.kateban.com/post/4672 fa ابوالبرکات علی بن الحسین الحسینی یکی از عالمان و ادیبان مهم شیعه در قرن چهارم و ربع اول قرن پنجم هجری در خراسان بوده است. از زادگاه و تاریخ حیات وی اطلاعات زیادی در دست نیست، اما جستجو در منابع تاریخی نشان می‌دهد که وی شیعۀ امامی اثناعشری، از عالمان و ادیبان خراسان، و ساکن نیشابور بوده است. علاوه بر ذکر نام و اشعارش در آثار ابومنصور ثعالبی (متوفای 429 ق)، و ذکر نامش در شمار شاگردان و راویان شیخ صدوق (م 381 ق)، اجزای مختلف یک قرآن سی پاره در میان موقوفات حرم رضوی در مشهد به کتابت و وقف وی، توجه ما را به او و حیات علمی‌اش بیشتر جلب میکند. این مقاله پس از مروری بر احوال و آثار وی، به معرفی قرآنی سی پاره می‌پردازد که وی آن را کتابت و در ماه رمضان سال 421 هجری، بر حرم رضوی در مشهد مقدس وقف کرده است. ]]> kateban.com الکافی في التفسیر، اثر گمشدۀ السید الامام ضیاء الدین ابوالرضا راوندی (م حدود 571 ق)، و نسخۀ قرآن 4129 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی https://kariminia.kateban.com/post/4536 fa ]]> kateban.com قرآن ابوالحسن زنگی بن محمد بن علی الجِشُمی یا نسخۀ ابونعیم بن حمزة البیهقی https://kariminia.kateban.com/post/4535 fa بررسی قرآنی از قرن ششم در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، و پارۀ جدا شده از آن در کتابخانۀ چستربیتی ]]> kateban.com قرآن مترجَم زعفرانی مورَّخ 546 هجری در ری: کهن‌ترین نسخۀ قرآنی کامل، تاریخ‌دار و حاوی ترجمۀ فارسی https://kariminia.kateban.com/post/4527 fa ]]> kateban.com المراحل الأربعة في مدرسة التفسير الشيعي https://kariminia.kateban.com/post/4525 fa ]]> kateban.com الطبري وتفاسير الشيعة: التأثير والتأثّر في التراث التفسيري القديم بين الشيعة والسنّة https://kariminia.kateban.com/post/4524 fa ]]> kateban.com جذور نشأة نظرية إعجاز القرآن وبيان وجوهها في القرون الأولى https://kariminia.kateban.com/post/4523 fa ]]> kateban.com روایات صادقین علیهما السلام در قدیم‌ترین تفاسیر اهل سنت https://kariminia.kateban.com/post/4512 fa ]]> kateban.com نکته‌ای درباب حیات ابونعیم احمد بن حمزة البیهقی، دانشمند گمنام شیعی https://kariminia.kateban.com/post/4506 fa ]]> kateban.com کتاب‌شناسی ترجمه‌های معانی قرآن مجید به انگلیسی (عبدالرحیم قدوائی) https://kariminia.kateban.com/post/4505 fa ]]> kateban.com حدادی طبری آملی، و کتابت قرآن در خانقاه ابوالعباس قصاب آملی در آمل مورخ 687 هجری https://kariminia.kateban.com/post/4504 fa ]]> kateban.com شگفتی بزرگ دربارۀ قرآن خَیقانی: چرا هیچ پاره یا برگه از این قرآن در ایران نیست؟ https://kariminia.kateban.com/post/4503 fa ]]> kateban.com قرآنی مورخ 292 هجری همراه با دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی https://kariminia.kateban.com/post/4502 fa ]]> kateban.com سامانۀ جامع رسم المصحف https://kariminia.kateban.com/post/4501 fa ]]> kateban.com کاربرد "شیخنا" در نقل‌های وزیر مغربی در تفسیر المصابیح https://kariminia.kateban.com/post/4500 fa ]]> kateban.com پیوند وزیر مغربی با جد مادری‌اش، کاتب نعمانی https://kariminia.kateban.com/post/4499 fa ]]> kateban.com نسخۀ قرآنی SE 87 به خط حجازی در موزۀ هنرهای ترک و اسلام (استانبول، TIEM) https://kariminia.kateban.com/post/4498 fa ]]> kateban.com کوه دماوند در تفسیر قرآن https://kariminia.kateban.com/post/4497 fa ]]> kateban.com تاریخ قرآن در زبان انگلیسی (تالیف بروس لاورنس) https://kariminia.kateban.com/post/4496 fa کتاب تاریخ قرآن در زبان انگلیسی جدیدترین اثر آقای بروس لاورنس، استاد دانشگاه دوک است که در سال ۲۰۱۷ از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون انتشار یافته است. بروس لاورنس، تاکنون کتب و مقالات متعددی در حوزۀ مطالعات قرآنی و تاریخ اسلام منتشر کرده و قرار است به زودی اثری از وی، با عنوان [احتمالی] ترجمۀ انگلیسی قرآن (The Qur’an: A Translation for the New Century) نیز انتشار یابد. گفتنی است که پیش از از این در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز، وی کتابی با عنوان شرح حالی بر قرآن (The Qur’an, A Biography) در لندن منتشر کرده بود. ]]> kateban.com اختلاف قرائت یا تحریف قرآن: نگاهی به نقل روایات شیعه در تفسیر التبیان https://kariminia.kateban.com/post/4495 fa ]]> kateban.com مأکلۀ سالانۀ یهود: بررسی روایتی تفسیری در منابع کهن شیعه و سنّی https://kariminia.kateban.com/post/4494 fa ]]> kateban.com ریشه‌های تکوین نظریۀ اعجاز قرآن و تبیین وجوه آن در قرون نخست https://kariminia.kateban.com/post/4493 fa ]]> kateban.com قرآن تولدو: نسخۀ خطی 235 موجود در کتابخانۀ کاستیا لامانچا (اسپانیا) https://kariminia.kateban.com/post/4489 fa در بهار سال 1606 میلادی، یکی از مسلمانان شمال آفریقا (احتمالا در شهر ویافلیخه در ایالت اراگون اسپانیا) نسخه‌ای قرآنی را از اهالی اونرادا برای استنساخ قرض گرفت. این نسخه دوزبانه بود: متن قرآن همراه با ترجمه‌اش به زبان الخامیدو. این زبان را مسلمانان اندلس وضع کرده بودند و در آن با خط و حروف عربی، زبان‌های رومی‌تبار یا لاتین (Romance languages) از جمله اسپانیولی را حرف‌نگاری می‌کردند. ]]> kateban.com وقف قرآن احمد بن السهروردی بر حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام https://kariminia.kateban.com/post/4472 fa ]]> kateban.com شادروان محمود رامیار و نخستین تاریخ قرآن نویسی در زبان فارسی https://kariminia.kateban.com/post/4464 fa تاریخ قرآن، اثر شادروان دکتر محمود رامیار (چاپ نخست، تهران، 1346) نخستین اثر فارسی با چنین عنوانی است که نسخۀ بازنگری شدۀ آن در حجمی قریب 800 صفحه از سوی انتشارات امیرکبیر در سال 1362 انتشار یافت. این اثر که همچنان در بسیاری زمینه‌ها جامع و بی‌بدیل مانده است، به روشنی بازنمایانندۀ تمام ظرفیت منابع اسلامی و نیز حاوی گزارش و بررسی آرای غربیان درخصوص تاریخ قرآن است. نوشتار حاضر به اختصار نخست اهمیت و تاثیر «تاریخ قرآن» نویسی پیش و پس از تئودور نولدکه (1836ـ1930) را نشان می‌دهد و سپس به جایگاه شادروان محمود رامیار و اهمیت کتابش اشاره دارد. ]]> kateban.com وزیر مغربی و شریف مرتضی https://kariminia.kateban.com/post/4461 fa به گفتۀ عبدالله افندی، وزیر مغربی از مشایخ شریف مرتضی بوده است (افندی، ریاض العلماء، 2/146؛ قس امین، اعیان الشیعة، 6/114 که آن را به‌درستی اثبات نشده می‌داند)، اما از پیوند و ارتباط این دو ادیب و عالم بزرگ شیعه نشانه‌های بیشتر در اسناد و منابع تاریخی به‌جا مانده است. شریف مرتضی (م 436 ق) تقریباً سراسر زندگی علمی و سیاسی خود را در بغداد گذرانده و وزیر مغربی از 402 هجری تا پیش از وفاتش در 418 ق، بارها در بغداد حضور داشته و حتی در سال 415 هجری، به مدت 10 ماه وزارت آل‌بویه را برعهده داشته است. چنین می‌نماید که شریف مرتضی در همین دوران به مجلس وزیر مغربی رفت و آمد داشته است. وی در آغاز دو رسالۀ خود از وزیر مغربی نام می‌برد، به کید و حسادت دشمنان اشاره، و برای طول عمر باعزت وی دعا می‌کند. مجموعاً سه رساله از نگاشته‌های شریف مرتضی را می‌شناسیم که وی آن‌ها را به سبب حضور در مجلس وزیر مغربی و طرح بحثی از جانب وزیر مغربی نوشته است. نخست رسالۀ «مسألة فی الولایة من قبل السلطان»، دیگری رسالۀ «المقنع فی الغیبة» و سوم رساله‌ای با عنوان «مسئلة فی معنى الباء». ]]> kateban.com وزیر مغربی و شریف رضی https://kariminia.kateban.com/post/4460 fa ]]> kateban.com سه قرآن ایرانی از قرن پنجم و ششم هجری در کتابخانۀ حرم امام علی علیه السلام و بخش‌های مفقود آنها در دیگر نقاط جهان https://kariminia.kateban.com/post/4457 fa ]]> kateban.com کهن‌ترین نقد شیعی بر روایت رسمی اهل سنت درباب جمع قرآن https://kariminia.kateban.com/post/4452 fa ]]> kateban.com مصحف زنجانی، هنر ایرانی به خط کوفی در 531 هجری: نسخۀ شمارۀ 44 کتابخانۀ حرم علوی(ع) در نجف، و برگ‌های جداشده از آن در موزۀ متروپلیتن https://kariminia.kateban.com/post/4242 fa ]]> kateban.com فأصَّدَّقَ وَ أَکُنْ/ فأصَّدَّقَ وَ أَکُونَ (منافقون، 10): بازتاب قرائت ابوعمرو در نسخه‌های کهن قرآنی، قرون چهارم تا دوازدهم هجری https://kariminia.kateban.com/post/3944 fa ]]> kateban.com «قرآن زعفرانی» با ترجمه‌ای کهن به فارسی: کتابت ابوالفخر زعفرانی، مورّخ 546 قمری https://kariminia.kateban.com/post/3857 fa ]]> kateban.com قرآن 1200 در موزۀ آستانه حضرت معصومه (س): قرآنی از عهد مأمون عباسی یا قرن پنجم هجری https://kariminia.kateban.com/post/3855 fa ]]> kateban.com برگردانی آزاد و آهنگین از سورۀ مدّثّر به فارسی https://kariminia.kateban.com/post/3795 fa این متن تنها آفرینشی آزاد بر اساس آیات قرآن است و مانند هر ترجمۀ دیگر، هیچ ادعای مطابقت تام با متن قرآنی را ندارد. در این بازآفرینی فارسی، هم به معنا و هم ــ بیش از آن ــ به وزن توجه داشته‌ام، چه گمان می‌کنم بخش زیادی از بار معنایی در سوره‌های مکی، بر دوش وزن واژه‌ها و جمله‌ها نهاده شده است. سورۀ مدثر ]]> kateban.com برگردانی آزاد و آهنگین از سورۀ نبأ به فارسی https://kariminia.kateban.com/post/3792 fa این متن تنها آفرینشی آزاد بر اساس آیات قرآن در «سورۀ نبأ» است و مانند هر برگردان دیگر، هیچ ادعای مطابقت تام با متن قرآنی را ندارد. در این بازآفرینی فارسی، هم به معنا و هم ــ بیش از آن ــ به وزن توجه داشته‌ام، چه گمان می‌کنم بخش زیادی از بار معنایی در سوره‌های مکی، بر دوش وزن واژه‌ها و جمله‌ها نهاده شده است. بیشتر واژه‌ها اکنون مأنوس‌اند، اما برای وزن جملات ناگزیر شدم چند واژۀ کهن چون کوراب و شپّور و گروهان هم در میان بیفزایم. ]]> kateban.com آیا نسخه‌ای از تفسیر زرکشی در کتابخانۀ دانشگاه ییل است؟ https://kariminia.kateban.com/post/3787 fa ]]> kateban.com قرآن«خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش دوم: بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی) https://kariminia.kateban.com/post/3778 fa ]]> kateban.com رسم کلمۀ جنّة به صورت جانة در مصاحف حجازی قدیم https://kariminia.kateban.com/post/3776 fa ]]> kateban.com قرآن "خراسان دختر نیشابور" با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری https://kariminia.kateban.com/post/3632 fa ]]> kateban.com شکل گیری ترجمۀ فارسی کهن از قرآن: گفتگو با دكتر آذرتاش آذرنوش https://kariminia.kateban.com/post/3631 fa ]]> kateban.com وضعیت موجود رشتۀ دانشگاهی علوم قرآنی در ایران؛ همراه با مقایسه‌ای کوتاه با شرایط خارج از ایران https://kariminia.kateban.com/post/3594 fa انتشار یافته در: فقه و تدبیر: یادنامه علمی حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره)، به کوشش محمدتقی فاضل میبدی، قم: مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی(ره)، 1396. نوشتار حاضر متن پیاده شدۀ نشستی است که تحت همین عنوان در سال 1393 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شده است. طبیعی است زبان این مقاله، از همین رو تماماً از زبان گفتار جدا نشده است. آیت الله موسوی اردبیلی (قدس سره) از نخستین پیشگامان توجه به مباحث قرآنی و تفسیری، پیش و پس از انقلاب، بودند که علاوه بر اشتغال و تدریس در حوزۀ فقه و اصول، از دهه‌ها پیش با تشکیل کلاس‌های تفسیر و تربیت شاگردان در تهران، اردبیل و قم، اهتمامی جدی به امر قرآن و تفسیر نشان دادند. از همین رو، مناسب دانستم ضمن آرزوی علوّ درجات برای آن فقیه فقید رحمة الله علیه، نوشتار حاضر را با نهایت فروتنی در یادنامۀ ایشان تقدیم دارم. ]]> kateban.com کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم https://kariminia.kateban.com/post/3564 fa ]]> kateban.com قال ذلک ما کنا نبغِ (کهف، 64): اثرات آوایی و صوتی در خوانش متن قرآن https://kariminia.kateban.com/post/3556 fa ]]> kateban.com تفسیری ناشناخته از خراسان قرن ششم یا هفتم: دربارۀ نسخۀ 3738 در کتابخانۀ چستربیتی https://kariminia.kateban.com/post/3552 fa ]]> kateban.com قطعه‌هایی مسروقه از قرآن‌های حرم امام علی علیه السلام در حراج‌های لندن و موزه‌های آمریکا https://kariminia.kateban.com/post/3532 fa ]]> kateban.com نقل‌های وزیر مغربی (م 418 ق) از جدش، ابوعبدالله کاتب نعمانی (م 360 ق) https://kariminia.kateban.com/post/3505 fa ]]> kateban.com قرآنِ "خراسان دختر نیشابور" از قرن پنجم هجری و اطلاعاتی در باره جدّش علی بن مانکدیم https://kariminia.kateban.com/post/3501 fa ]]> kateban.com آرام گرفتن قرآنِ محمد بن ابراهیم بن محمود حدادی طبری آملی در دوحه قطر https://kariminia.kateban.com/post/3465 fa ]]> kateban.com یک شاه اسماعیل و این همه زیارت قرآن: درنگی در پدیدۀ جعل امضای کتابت قرآن به نام امامان شیعه https://kariminia.kateban.com/post/3457 fa ]]> kateban.com وزیر مغربی (370ـــ418 ق) و روش شناسی المصابیح فی تفسیر القرآن (رساله دکتری) https://kariminia.kateban.com/post/3414 fa ]]> kateban.com قرآن منسوب به خط امام رضا(ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن https://kariminia.kateban.com/post/3376 fa ]]> kateban.com تکامَد در قرآن: تحلیلی بر واژه‌ها و ترکیبات تک‌کاربرد در قرآن کریم https://kariminia.kateban.com/post/3325 fa ]]> kateban.com طبری و تفاسير شيعه / برخی روابط تفسيری شيعه و سنی در دوران کهن با تأکيد خاص بر التبيان شيخ طوسی https://kariminia.kateban.com/post/3318 fa ]]> kateban.com مصحف ش 1 منسوب به امام علی علیه السلام در نجف اشرف (بخش سوم) https://kariminia.kateban.com/post/2728 fa ]]> kateban.com مأخذ آرای قاضی القضاة ابواحمد بن ابی‌علّان (م 409 ق) در تفسیر شیعه و سنی https://kariminia.kateban.com/post/2711 fa ]]> kateban.com فرانسوا دروش و قرآن‌های عصر اموی (2014) https://kariminia.kateban.com/post/2683 fa ]]> kateban.com مصحف ش 1 منسوب به امام علی علیه السلام در نجف اشرف (بخش دوم) https://kariminia.kateban.com/post/2575 fa ]]> kateban.com