kariminia.kateban.com, Articles by Morteza Karimi-Nia
داستان سرقت مسلحانۀ نسخۀ مهم قرآنی از موزۀ ملی پارس شیراز در سال 1382، و فروش برگ برگ آن در حراج‌های مختلف اروپا را چند بار گفته‌ام. با وجود وعده‌های مختلف دولتیان در سه سال اخیر، تقریباً هیچ اقدامی برای بازگرداندن تمام یا دست کم بخشی از این اوراق مهم به کشور انجام نگرفته است. تا جایی که می‌دانم این کار چندان دشوار نیست و حتی برخی طرف‌های خارجی (مانند موزۀ لوور در پاریس) آمادگی بازگرداندن برگه‌های مسروقه را دارند.

در اینجا پیشنهاد می‌کنم وزارت میراث فرهنگی دست کم از خریداران داخلی این اوراق شروع کند، و در قدم اول به سراغ سازمان زیباسازی شهر تهران برود.

 زیرنویس:
 زیرنویس:


توضیح: یکی از اوراق قرآن مسروقۀ موزۀ ملی پارس در 26 آوریل 2012 میلادی در حراج کریستیز (لندن)، [کالای ش 78] به فروش رفته است. همین برگه از هنگام افتتاح موزۀ خوشنویسی به دست شهردار وقت تهران در 28 مرداد 1396 تاکنون (مهر 1402) در این موزه به نمایش گذاشته شده است. من دیروز در این موزه، از این برگۀ مسروقه تصویری گرفته‌ام. این برگۀ شمارۀ 153 از قرآن مسروقۀ موزۀ ملی پارس بوده و حاوی آیات آغازین سورۀ بینة است.

امیدوارم روزی برگ برگ این نسخۀ مهم میراث ایرانی و اسلامی در موزۀ ملی پارس در شیراز گرد هم آید. شرح کامل این ماجرا و فهرست دقیق ردیابی‌هایم از این میراث ایرانی و اسلامی، همراه با تصاویر کامل آنها را در مقالۀ زیر آورده‌ام: «قرآن کوفی 4289 در موزۀ ملی ایران، و دیگر پارۀ مسروقۀ آن در موزۀ پارس (شیراز): طغیان علیه "کتابت پیوسته" در قرآن نویسی کوفی»، در مجلۀ آینۀ پژوهش، سال سی و یکم، شمارۀ 184، مهر و آبان 1399، ص 111-177.

لینک دانلود مقاله


دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱:۱۵